sobota 23. septembra 2023

Mohylník Veľké Hoste - Informačná tabuľa

Slovanské mohylníky nás od začiatku fascinujú. O to viac nás potešilo, keď nás oslovil zástupca starostky obce Veľké Hoste Jozef Koral s prosbou, či by sme v ich obci nevytvorili a neosadili informačnú tabuľu k známemu slovanskému mohylníku, ktorý sa nachádza v ich obci. Tabuľu sme vytvorili, a dňa 22.júla 2023 v rámci veľmi peknej obecnej akcie sme ju najskôr osadili a potom slávnostne odhalili. Ďakujem všetkým naším členom, ktorí prišli a pomohli nám tabuľu umiestniť a osadiť. 


 

Popis akcie na FB stránke obce Veľké Hoste:

"V sobotu 22. júla 2023 sa v prírodnom areáli v obci Veľké Hoste konal 11. ročník kultúrneho podujatia Veľko-Hostianska vatra. Starostka obce, Gabriela Bronišová s obecným zastupiteľstvom, dobrovoľnými hasičmi a matičiarmi, sa každým rokom snažia dodať tomuto podujatiu takzvanú pridanú hodnotu. Vďaka tomu, Veľko-Hostianska vatra nie je „iba“ zábavou pri ohni, ale každoročne sa tu pripomína určitá udalosť, súvisiaca s históriou obce. Za ostatné roky tu účinkovali stredovekí rytieri, Štúrovci, Československí legionári, vojaci z druhej svetovej vojny, letci, folklórne skupiny, či dokonca Milan Rastislav Štefánik. V tomto roku si v rámci našich národných dejín pripomíname 1160. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu a 1400. výročie vzniku Samovej ríše. Ale ako to súvisí s obcou Veľké Hoste? Možno viac, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Neďaleko areálu, kde sa Veľko-Hostianska vatra koná, je les zvaný Chrástky, v ktorom sa nachádza archeologická lokalita - Mohylník. Tieto miesta obývali ľudia už v neolite, no najzachovalejšie nálezy sa viažu k obdobiu Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy. Preto bol 11. ročník vatry venovaný práve týmto dvom výročiam. Počas otvorenia bola slávnostne odhalená informačná tabuľa o spomenutej archeologickej lokalite, ktorú zhotovili a osadili členovia občianskeho združenia Hradiská. Tabuľu pokrstila medovinou dobová družina Slavibor, ktorá následne prítomným predviedla ukážky života a boja na Veľkej Morave. Sokoliari zo skupiny Aquila prítomným zase ukázali, ako sa v tej dobe lovilo za pomoci dravcov. Dievčatá z ranča na Suchodolí povozili deti na poníkoch a dobrovoľní hasiči im predviedli svoje zásahové vozidlá. Sprievodným podujatím bol zraz historických vozidiel (veteránov) z Retroklubu Bánovce nad Bebravou, ktorí absolvovali aj exhibičnú jazdu po Suchodolí. Vrcholom podujatia bolo zapálenie vatry dávnym slovanským spôsobom, o čo sa postarala už spomenutá družina Slavibor. Po zapálení vatry a doznení hymny nasledovala ohňová šou s názvom Black fire v podaní skupiny Aquila. Zapálením vatry sa však program neskončil, ale pokračoval tanečnou zábavou. Do tanca hrala kapela HLUK, ako i miestny DJ. Veríme, že sa účastníci podujatia cítili príjemne a že sa o rok uvidíme znovu. Jozef Korál, zástupca starostky"

Na naše odporučenie prišli aj kamoši zo Slaviboru, ktorí predviedli život, oblečenie a vojnové umenie našich predkov Slovanov. Ďalej by som prenechal slovo samotnému Slaviboru, ktorý akciu komentoval takto:

"Družina Slavibor bola pozvaná do obce Veľké Hoste na slávnostné odkrytie informačnej tabule pod patronátom obce a OZ Hradiská. Na pôde, ktorá je ľuďmi obývaná už viac než 4000 rokov sa nachádzajú pozostatky mohylových pohrebísk už z praveku, doby bronzovej a začiatku doby železnej.

A na ne po čase nadväzujú aj mohyly našich predkov, Slovanov. V časoch dávno minulých, keď boli naši slovanský predkovia ovládaný pohanskými bohmi, pochovávali sami svojich blízkych na tých istých miestach. Je na tom čosi mystického, akoby rozmýšľali z akýchsi dôvodov tak isto ako tí dávno pred nimi. Priestor mŕtvych oddelený vodou od sveta živých, na výšinách s výhľadom na miesta od kadiaľ sa museli po smrti odobrať, bol miestom, kde vyrástlo za tisícročia množstvo mohýl. Žiaľ zachovalo sa ich iba pár. A tak sme s úctou k predkom, s radosťou v srdci prijali toto pozvanie. Uctili si predkov a otvorili oči aj srdcia ďalším ľuďom a pripomenuli im, že za ich záhradami leží popol a kosti tých ktorých kroky tu bolo počuť dávno pred nimi. Symbolicky sme zapálili vatru a priblížili obyvateľom obce, spôsob života ich predkov. Za túto krásnu udalosť a príjemnú atmosféru patrí vďaka pani starostke Gabriele Bronišovej a občanom obce, priateľovi Jozefovi Miksovi, a dlhoročnému priateľovi Petrovi Jenčovi."

Sláva Bohom ! Sláva predkom !

Orgoň

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára