streda 31. októbra 2012

Občianske združenie Hradiská.

V auguste 2012 bolo založené Občianske združenie Hradiská.

Poslanie a ciele združenia:

Základným cieľom združenia je zbierať vedomosti a informácie o hradiskách na Slovensku, zverejňovať ich, napomáhať tak informovanosti verejnosti, rozvoju turizmu na hradištné lokality a tiež jeho usmerneniu, a zároveň pútavou formou záujemcom priblížiť nesmierne bohaté obdobie našich národných dejín - včasný stredovek, najmä v časoch Veľkej Moravy. Cieľom združenia je tiež spoznávať najstaršie dejiny Slovenska so zameraním na hradiská Slovanov, Keltov a starších kultúr, ktoré obývali v minulosti územie Slovenska. Združenie preto finančne podporuje autorov populárno náučných článkov o hradiskách na Slovensku.


V súlade so základným cieľom sa združenie zameriava na znovuobjavovanie starých hradísk na Slovensku v očiach verejnosti. Za týmto účelom združenie spolupracuje s webovým portálom www.hradiska.sk . Združenie ďalej v rámci svojich finančných možností zabezpečuje výrobu informačných tabulí o jednotlivých hradiskách na Slovensku a ich umiestňovanie v teréne, kde takéto informácie absentujú. 

Združenie zabezpečuje tiež finančnú a mediálnu podporu umeleckej činnosti (obrazové, audiovizuálne a iné diela), ktorej predmetom sú hradiská na slovensku a dejiny Slovanov a Keltov na našom území. 

Ďalším cieľom je združovať jednotlivcov so záujmom o najstaršie dejiny Slovenska a aktivizovať ich tvorivú činnosť v oblastiach načrtnutých v bode 3. 

V neposlednom rade je cieľom tiež spolupracovať s kultúrnymi, prípadne inými orgánmi a organizáciami a občianskymi združeniami v oblasti dejín a viery Slovanov a Keltov 

OZH tiež spolupracuje s odbornou a laickou verejnosťou pri napĺňaní cieľov občianskeho združenia 

Kto je ochotný podporiť naše občianske združenie finančným príspevkom, môže poslať ľubovolnú sumu na účet číslo 2300322086/8330

Kto má záujem stať sa členom združenia, pošlite mail na adresu hradiska333@gmail.com. Členský príspevok na 1 rok je 5 Eur.

IČO: 42276659

2 komentáre:

  1. Potreboval by som vedieť Stanovy združenia a vnútorne jeho predpisy.
    Ak by som objavil takéto hradisko budem ja objaviteľ ?, čo z toho budem mať ja ?, nebude to len forma ako niekto iný vyplieni takéto nálezisko pre seba ?

    OdpovedaťOdstrániť
  2. keď kliknete vpravo hore na ten obrázok (fotku šperku) hradiska, otvoria sa Vám stanovy

    OdpovedaťOdstrániť